Grafik Tasarım

Tipografi Nedir? Nasıl Yapılır?

Tipografinin Genel Kuralları Nelerdir?

Tipografi, görsel tasarımda harf ve sembollerin kullanılması ile ortaya çıkarılan çalışmadır. Bu sanat dalında yazı karakterleri, rakamlar ve çok çeşitli semboller hem bir arada hem de ayrı ayrı kullanılarak bir çalışma yapılır.

Tipografi çalışmaları belirli ve genel geçer kurallara sahip bir çalışmalar bütünü olarak da görülebilir. Her alanda kullanılan grafik tasarım içine onlarca farklı yol ve yöntemi alan bir bütün olarak değerlendirildiğinde tipografi de bu tasarım alanlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Tipografi de temel olan konu ise kullanılan tüm argümanların bir düzen ve uyum içinde, belirli bir plan dâhilinde bir araya getirilmesidir.

Bir tasarımın iyi ya da başarılı olarak değerlendirilmesi için sahip olması gereken özelliklerden bir tanesi de tasarımın belli bir bütünlük içinde tamamlanmasıdır. Tipografi işte bu noktada bir bütünlük sağlar ve tasarımın genel hatlarıyla başarılı olarak değerlendirilmesine de zemin hazırlar. Bu noktada özellikle görsel ifadelerin bulunduğu tasarımlar için bu tekniğin kullanılması ise son derece önemlidir.

Tipografi Nasıl Yapılır?

Bu tasarım tekniği yapılırken temel bazı ölçütlerin baz alınması ve bu unsurlar dâhilinde çalışmalar planlanması önemlidir. Tipografi bütünsel bir çalışmayı içerdiği için öncelikle tasarımla verilmek istenen mesajın tam olarak tasarıma aktarılması gerekir.

Tipografi Nasıl Yapılır?

Yine tasarıma konu olan olayı ya da eylemi veya ürünü anlatan uygun yazı karakterleri seçmek çok önemlidir. Yazı karakterleri ile birlikte kullanılacak rakamların şekli ve tasarımları da bütünlük sağlayıcı şekilde olmalıdır. Eğer özel sembol ve işaretler kullanılacaksa da yine tüm bunların genel tasarım öğelerine uygun olmaları lazımdır. Bir diğer önemli tipografi kuralı ise seçilecek karakter renkleridir. Renk tasarımlarda oldukça önemli ve başarıyı tamamen etkileyen bir güce sahiptir. Bu tipografi çalışmaları içinde aynı şekilde önemli ve geçerlidir.

Seçilecek renkler öncelikle tasarımın ruhuna ait olmalı ve renklerin gücü sonuna kadar kullanılmalıdır. Beraberinde tanıtımı yapılacak olan ürün ya da hizmetin ana doğasına ve vermek istediği mesaja uygun renk seçimleri de son derece önemlidir. Bir diğer konu ise karakterler için kullanılacak fontlar yani karakter boyutlarıdır. Bu tasarım sayılar, yazı karakterleri ve sembollerle yapıldığı için bu nesnelerin boyutları tasarımında an hatlarını oluşturan unsurlardır.

Tipografinin Genel Kuralları Nelerdir?

Tipografi Genel Kuralları

Her tasarım dalında olduğu gibi tipografi içinde ortaya konmuş ve başarılı olmaya odaklanmış bazı kurallar ve çalışma stilleri bulunmaktadır. Bu kurallar aslında yapılacak tasarımın benzersiz, etkileyici, anlaşılabilir, mesaj veren ve daha farklı özellikler taşıması içinde son derece önemlidir. Grafik tasarım çalışmaları planlı ve stratejik çalışmayı gerektiren unsurları içinde barındırır.

Tasarım sanatçısı bilgi, birikim ve içgüdüleriyle çalışırken aynı zamanda da belli kurallar bütününe sonuna kadar bağlı kalır. Önce çalışmanın sınırları ve genel amacı belirlenir ve bu sınırlar dâhilinde çalışma zihinde planlanır. Bu adımdan sonra ise sıra da kullanılacak yazı karakterleri ve diğer şekillerin belirlenmesine gelir. İşte bu noktada bazı kurallar kendiliğinden devreye girer.

Çoğu kural tasarımın genel anlamda bir bütünsellik taşıması için özellikle uygulanır. Sanatçı tipografi tasarımına başladığı andan bitirdiği zamana kadar bu genel geçer kurallara bağlı olarak tasarımını tamamlar. Öncelikli olarak seçilen bütün karakterlerin anlatılmak istenen olaya uygun olması kuralı gelir. Yani alakasız karakterler ortaya anlamsız bir tasarım çıkarmamak son derece önemlidir. Daha sonra genel renk ve renk yansımaları sınırları ortaya konur.

Hedef ışıl ışıl canlı bir tasarım yapmaksa bu noktada ilgili renklerin seçilip kullanılması gerekmektedir. Ardından ise tasarımın ana hatlarını oluşturan karakterlerin hangi şekillerde kullanılacağını ortaya koyan kurallar gelir. Burada tüm bu unsurların birbirlerini tamamlamaları ve belli bir ahengi oluşturmaları çok önemlidir. Tipografi çalışmaları bütün olarak ortaya konan bu kurallar dâhilinde yapılan ve tasarıma can katan unsurların tümüdür.

Tipografi Çalışmaları Nerelerde Kullanılır?

Bu tasarım dalı ya da tasarım çeşidi farklı birçok alanda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Tipografi sanatçıları farklı ürünler için, hizmetler için ya da farklı tanıtım olayları için tasarımlar yapabilirler. Tipografik tasarımların barındırdığı akıcılık ve farklılık bu tasarımların verdikleri mesajlar açısından da etkileyici olmalarını sağlarlar.

Bunun yanında yine tipografi çalışmasını yapacağı olaya en uygun olacak tasarımı yapmak için, rakamlar, harfler ve sembolleri birbiri ile harmanlayıp ortaya uyumlu bir bütün çıkartmaktadır. Tipografi temelli tasarımların sıklıkla kullanıldığı bazı alanlar ise şu şekilde maddeler halinde sıralanabilirler;

  • Vitrin tasarımları
  • Endüstriyel ürün tanıtım tasarımları
  • Elbise ve kıyafet tanıtım tasarımları
  • Ev araç ve gereçlerine ait tanıtımlar
  • Cep telefonları
  • PC oyunları
  • Saatler
  • Kalemler

Gibi uzayıp gidebilecek oldukça geniş ve kapsamlı bir alanda tipografi tasarım aracı olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte yapılacak tasarımın etkileyici ve vurucu olması isteniyorsa bunu sağlamanın yollarından bir tanesi de bu tasarım dalıdır. Tipografi çalışmaları içinde karakter boyutları haricinde bir diğer önemli nokta ise aralıklardır. Bu aslında meydana gelen metnin ya da tasarımın okunabilir olmasının temel nedeni olarak da öne çıkar. Aralık olayı çok ciddiye alınması gereken ve standart ölçülerin kullanılması gerektiği bir tasarım kuralı olarak da değerlendirilebilir.

Aralıklarla birlikte tasarımın genel çerçeve ölçüleri de yine okumayı, anlamayı ve verilmek istenen mesajın başarısını direk etkileyen bir başka noktadır. Burada tasarımın ana dış hatları çizilirken ona göre içerde ki tasarım alanına gerekli müdahaleler çok daha kolay yapılabilir. Yani bu tasarım dalı bir bütün halinde farklı unsurların ustaca bir araya getirilmesi sonucu uygulanır ve ortaya tasarımı şık ve etkili eserler çıkartılır.

Tipografi İlkeleri Nelerdir?

Bu sanat ve tasarım yolu özellikle belli başlı ilkeler ışığında oluşmuştur. Bu ilkeler tipografi dalının bütün ayrıntılarını içinde barındıran ve bu tasarım dilini tanımlayan önemli unsurlardır. İlkelere bağlı kalınarak yapılan tasarımlarda beklenen başarının gelmesi her zaman çok daha fazla olasıdır.

Bu yüzden çalışmalarda bu ilkeler birer yol haritası ya da yön bulucu faktörler olarak görülmelidir. Tipografi içinde bahsedilebilecek ilk ilke ise, metin bütünlüğüdür. Bu özellikle metin tipografisi de denilen ilkeyle elde edilmek istenen amaçlar etkileyiciliği yakalamak odaklıdır. Bir diğer önemli ilke ise duruluk özelliğidir. Bu unsur ise abartı ve aşırılıkların kullanılmaması ve ortaya çıkan tasarımın duru bir şekilde yansıtılması özelliğidir. Bu ilkelerle birlikte oldukça önemli bir diğer nokta ya da ilke ise renkler ve kullanılan dokular ilkesidir.

Zaten tasarımın ana şablonunu oluşturan asıl iki unsurdan biri olan renkler ve renk karışımları tipografi açısından asla göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Elbette bir diğer önemli ilke ise anlaşılabilir deyimiyle açıklanabilecek olan anlaşılır olan, mesajın açık olması ve herkes tarafından kolay bir şekilde görülebilme durumudur. Belki de bütün ilkeler gibi tasarımın nihai başarısı için son derece işlevsel olan bir başka unsurda elbette devamlılık ve görsel uyumudur. Bu ilke özellikle seçilen karakter ve şekillerde kullanılacak kalınlık ve incelik gibi unsurların uyumu ve asıl tasarıma uygunluğunu açıklayan çok önemli ve detaylı olgulardır.

Artı olarak tipografi nedir? nasıl yapılır? adlı videoya göz atabilirsiniz.

2 Yorum

  1. Gerçekten faydalı bir içerik olmuş teşekkür ederim. Birkaç da tipografi örnekleri paylaşırsanız sevinirim

  2. Grafik tasarım bölümü öğrencisi olarak öğretmenimizin vermiş olduğu Tipografi Nedir? konu başlıklı ödevim için çok yararlı bir paylaşım olmuş. Sizlere çok teşekkür ederim 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı